Loading...

Dunja Đolović

Dunja Đolović (Prokuplje, 1991) završila je Srednju umetničku školu u Nišu i Šumarski fakultet u Beogradu (Odsek za pejzažnu arhitekturu). Radila je kao asistentkinja na predmetima Estetika pejzaža i Slikarstvo na Šumarskom fakultetu, potom kao pejzažna arhitektkinja, dizajnerka-asistentkinja za WordPress teme i freelance fotografkinja. U svojoj praksi pejzaž posmatra kao likovnu celinu, a njeni projekti su često fokusirani na umetnički aspekt pejzažne arhitekture. Uglavnom se izražava u medijima dizajna, mixed-media, kao i analognih i digitalnih kolaža.