Loading...

Gorana Bačevac

Gorana Bačevac rođena je 1992. godine u Beogradu. Završila je osnovne i master akademske studije na Fakultetu likovnih
umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, na Vajarskom odseku. Koristi skulpturu, crtež i instalaciju kao glavne medije vizuelnog izražavanja. Dobitnica je nagrade za crtež „Stevan Knežević“ za 2017. godinu. Jedna je od finalista konkursa „Privatna vrednost 3” u rezidenciji ambasadora Švajcarske u Beogradu 2020.