Loading...

Curiosa

Emilija Radojičić

23/01 - 29/02/2020

Naziv izložbe Curiosa ne predstavlja nužno samo radoznalost kao umetničku pokretačku snagu za dalje istraživanje u podsvesno i samospoznaju, već govori o kolek-tivnom nesvesnom koje se nalazi ispod vela pojmljivog. Radoznalost se u ovom kontekstu može porediti sa Filozofijom, koja počiva na želji da otkrijemo ono što prevazi-lazi naše trenutno razumevanje sveta. Poput „Kunstkammera“ (prim. prev – kabineti čudesa) u kojima se vešto prepliću nauka i umetnost, drevno i moderno, realnost i fikcija, ova izložba vešto pliva između znanja i intuicije. Izložba Curiosa predstavlja sve-obuhvatno participatorno iskustvo relacione estetike čiji puls možemo osetiti samo ako se u potpunosti prepustimo čulima.

Nikoleta Marković, deo teksta iz kataloga