Loading...

Slavica Obradović & Vladimir Miladinović – Superpozicija Šredingerove mačke

18.05. - 30.06.

Superpozicija Šredingerove mačka

Mačka, bočica otrova i radioaktivni izvor su zatvoreni u kutiju zaštićenu od spoljnih uticaja. Ako gajgerov brojač detektuje radijaciju (npr. raspad jednog atoma), bočica se razbija i otrov ubija mačku. Teorija kvantne mehanike (tzv. kopenhaška interpretacija najrasprostranjenije je tumačenje) kaže da postoji trenutak superpozicije kada je mačka i živa i mrtva. Naravno, ako pogledamo kutiju, mi vidimo da je mačka ili živa ili mrtva. Ovo dovodi do pitanja kada se tačno kvantna superpozicija završava, a stvarnost postaje jedna ili druga mogućnost. Ovo je opis Šredingerove mačke, misaonog eksperimenta, austirjskog fizičara Ervina Šredingera, koji je hteo da ukaže na paradoks, odnosno sukob teorije sa zdravim razumom, jer mačka ne može istovremeno biti i živa i mrtva.

Prema teoriji kvantne fizike, postoji trenutak superpozicije kada čestica može biti u više različitih stanja odjednom. Kvantni sistem ostaje u stanju superpozicije sve dok nema spoljnih uticaja koji dovode do „urušavanja“, čime čestica „pada“ u jedno od mogućih stanja.

Individualizam me je naučio da sam važna. Trudim se da budem jedinstvena, pomalo drugačija od svih, a opet da pripadam. Volim da sam sa sličnim ljudima. Svi smo posebni, vodimo računa o tome. Okruženi smo nebitnim likovima. Statistima. Ne zanimaju nas njihove priče… Drugim rečima, mi smo žive mačke.
A onda, odjednom, shvatim da sam ja pozadinski lik. Da je moja posebnost nevažna, jer nas „posebnih“ nema više dovoljno da bismo imali bilo kakav značaj. Mislim da sam stvorila svet, a u stvari ne kontrolišem ništa. U igrici koju zovemo život ostalo je vrlo malo igrača. Svuda oko nas su NPC-jevi. Ima ih toliko da takvi, kreirani generički, sada vode igru. Nisam u stanju da utičem na njih, a oni oblikuju realnost. Trudim se da „igram“ život, da utičem na ishod, ali u igri sam, unutar matriksa, koji drugi vode. Izgleda da sam ipak mrtva mačka. I svi „moji“ su mrtve mačke.

Nadam se da je kvantna fizika u pravu i da postoji neki svet u kome se superpozicija još nije završila, a mi smo i dalje žive mačke.

Kustoskinja i autorka teksta: Mia David

Naslovna fotografija: Vladimir Miladinović, © Eugster || Belgrade