Loading...
gallery about

Novembar je galerija savremene umetnosti u kojoj se izlažu i prodaju dela savremenih umetnika/ca, kako onih već etabliranih na lokalnoj i inostranoj umetničkoj sceni tako i onih mlađih, čija dela publika tek upoznaje. Galerija organizuje izložbe savremenih umetnika/ca iz Srbije i regiona, ali i onih poreklom iz Srbije koji već neko vreme žive i rade u inostranstvu. Galerija Novembar svojom izlagačkom delatnošću želi da omogući umrežavanje umetnika i umetnica sa kritičarima/kama, sa širom publikom i sa kolekcionarima/kama, čime bi se podstaklo kritičko sagledavanje umetnosti i njena (re)valorizacija.

Pored već stilski i karijerno zrelih umetnika i umetnica, galerija Novembar podržavala je i mlade umetnike/ce i kustose/kinje, i to u skladu sa vizijom osnivača, koja podrazumeva da Galerija služi i kao platforma gde bi se mladi, koji tek kreiraju svoju karijeru, etablirali na umetničkoj sceni i podsticali u daljem radu.

Galerija funkcioniše i kao prostor susreta mišljenja. Stručna publika, svojim angažmanom na izložbama, posetama i povratnim reakcijama, nudi savremenim umetnicima/cama svoje mišljenje, a, ulazeći neretko u direktan dijalog, akteri/ke umetničke scene u Galeriji mogu videti prostor razmene ideja.

Na posletku, Novembar sa jedne strane ima za cilj da zadovolji određene potrebe publike i kupaca već formiranog ukusa, a sa druge da doprinese većoj vidljivosti mladih umetnika/ca i vrednovanju savremene umetnosti na tržištu. Galerija kolekcionare/ke upućuje na savremene tendencije u umetnosti i značenju dela, povezuje ih sa umetnicima/cama i daje sugestije za formiranje koherentne kolekcije.

Ana Simona Zelenović, kustoskinja